Bantul,kolomnews.com – Minggu Pon,17 Pawarta sengaja Sanja Desa tumuju ana Padhukuhan Bandut Lor RT 34,Kalurahan Argorejo,Kapanewon Sedayu,Kabupatèn Bantul,Yogyakarta saperlu sowan silaturahim marang salah sijine piyayi kang duweni pribadi becik,grapyak semanak sarta santun anggone pangandikan klawan sapa sawe.Apamaneh uga duweni jiwa sosial lan tansah migatekake kepentingane rakyate(Masarakat) murih bisa ngundhakake
ekonomi masarakat lumantar sektor ekonomi prodhuktif lan sektor ekonomi indhusti.Kayadenepeertanian,peternakan,perikanan.Wandene yen sektor indhustri,kayata indhustri omahan(Home Industri),kerajinan lan UMKM

Pranyata sawise ketemu lan bisa sabed jagông marang piyayi kasebut,asmane Arif Haryanto,S.Si kang ngasta ana DPRD Kabupatèn Bantul saka Fraksi PKS.
Manut pangandikane Pak Arif asmane akrab iki,marang pawarta ngandharake “Menawa anggone ngasta ana DPRD Kabupatèn Bantul antuk rong periodhe.Sepisan,2009-2014.Kapindho,2019-2024.Rikala njabat sepisanan,njabat Wakil Ketua DPRD Kabupatèn Bantul.Kapindho ngasta minangka Ketua Fraksi PKS lan lenggah ana Komisi B,yaiku salah sawijine komisi kang ngurusi babagan perekonomian,keuwangan,pertanian,perikanan,peternakan,indhustri omahan,kerajinan lan UMKM.

Sajrone kapindho njabat anggota legeslatif garwane Ibu Purwaningsih,S.TP lan bapak kang wis peputra papat iki,tansah ngadani pembinaan marang 16 Kelompok Wanita Tani(KWT) supaya bisa olah tetanen kanthi becik,murih asile bisa kanggo nyukupi kebutuwan uripe sabén dina.Dene yen peternakan,perikananan Arif Haryanto ngadani maneka pelatihan peternakan lan perikanan.Mligine peternakan ,masarakat diajari ternak ayam jawa super.Semono uga perikanan,yaiku lele,nila.Jalaran yen ayam jawa super,lele, nila sawise dipanen asile bisa kanggo ngundhakake ekonomi keluwarga sabén dinane.Pangandikane marang pawarta.

Karana kang ditindakake Ketua Majelis Pertimbang Daerah DPD PKS Kabupatèn Bantul,anggone merjuwangake lan ngawal aspirasine masarakat kang diajokake ana eksekutif(Pemkab Bantul) lan instansi pamarentah kanthi linandhesan Ati Nyawiji klawan masarakat.Satemah sawise aspirasine sing diperjuwangake kasil mahani migunani marang rakyat(Masarakat).Temahan ana ing pesta dhemokrasi lumantar Pemilu,sing digelar dina Rebo Legi 14 Februari 2024 kepungkur PKS saka Dapil 6(Sedayu,Kasihan) linandhesan SK KPUD Bantul netepake PKS antuk kursi siji.Amarga swara partai lan swara para Caleg cacahe:9.434 swara Dene Caleg kang bakal lungguh kursi dhewan manèh,yaiku Arif Haryanto,S.Si.Karana antuk :4.266 swara.

Kasile Caleg No:1 Arif Haryanto,S.Si bisa kepilih manèh,mujudake menawa suwene rong periodhe anggone ngondhisekake masarakat Sedayu,Kasihan kanthi tumemen uga sarwa prasaja .Mula ana ing jabatan katelu samengkone wis winisuda lan nindakake jejibahan luhur minangka wakil rakyat,yaiku tetep nyawiji,migunani tumraping masarakat Sedayu,Kasihan khususe lan masarakat Bantul umume bisa makmur,sejahtera.Pungkase.

Pawarta:Jana,Skc/KN

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *