BANTUL.kolomnews.com – Pesta dhemokrasi limang taun pisan,lumantar Pemilu kang diadani Rebo Legi,14 November 2024 telung minggu kepungkur wis paripurna kanthi swasana aman,tertib,lancar lan terkendhali.Sasarampunge rekapitulasi pengitungan swara ana Kalurahan,Kapanewon lan KPUD Kabupatèn Bantul katetepake minangka Caleg kang kepilih minangka anggota DPRD Kabupatèn Bantul Taun 2024-2029,asmane yaiku DODI PURNOMO JATI,S.E,M.A.P Utawa diaturi Mas Dodi asmane akrab Priya lairan Bantul,23 Oktober 1985 kang pidalem ana ing Padhukuhan Srandakan,Kalurahan Trimurti,Kapanewon Srandakan,Kabupatèn Bantul,Yogyakarta.

Dodi Purnomo Jati sarampunge antuk Surat Keputusan saka KPUD Kabupatèn Bantul, minangka Caleg kapindho sa Kabupatèn Bantul sing antuk swara tumanja.Amarga antuk 11.222 swara,sawise Hanung Raharjo antuk 11.264 swara.Tumrape Dodi bisa anfuk akeh pancen murwat.Karana sadurunge maju Caleg sing sepisanan,minangka kadher militan marang PDI Perjuangan kang ditindakake wiwi isih Wiranom(Pemudha) wis ambyur ana ing politik.Mula ora mokal,Joko Purnomo Ketua DPC PDI Perjuangan uga Wakil Bupati Bantul maringi amanah marang garwane Lurida Zinta Septiana,S.Pd iki,minangka Ketua PAC PDI Perjuangan Kecamatan(Kapanewon) Srandakan wiwit Taun 2020-2025.

Pranyata sawise nindakake amanah kasebut,sangsaya cedhak klawan masarakat mligine para seniman(Budhayawan) kanthi ngadani maneka kegiyatan pentas seni lan gelar budhaya sarta upacara adat.Kayadene Merti Dhusun,kanthi cara ngupiyakake dhanais murih bisa lumaku becik.Kajaba kui Dodi Purnomo Jati uga pinaringan amanah minangka Bendhahara Badhan Penanggulangan Bencana(BAGUNA) DPC PDI Perjuangan Kabupatèn Bantul.Satemah sakehing pakaryan kang gayut karo bencana tumuli cancut taliwanda mbantu masarakat nganti swasana tentrem.Kayata rikala Pandhemi Covid-19 akeh warga masarakat sing padha nandhang cintraka bisa sehat manèh.

Ewasemana Mas Dodi asmane akrab iki,tansah mudhun langsung ana satengahing masarakat lan mandhegani sakehing organisasi. Kayata bidhang olahraga,kesenian kang ana sambung rapete Karo upacara adat sing ana wewengkon Trimurti,Poncosari kanthi ngupiyakake dhanais murih lestarine budhaya leluhur supaya bisa lestari nganti tumeka ana putu.Apamaneh sedhela manèh sasi pasa,Uga mandhegani Satgas Dhusun ana ing kukuban Srandakan kanthi maneka kegiyatan,antarane: pengajian,tarwèh,,ngamanake takbir keliling,syawalan,ngamanake lalulintas ing jalan provinsi nganti purna lebaran murih swasana aman.Pungkasing pangandikane Dodi Purnomo Jati,marang pawarta.

Pawarta:Jana,Skc

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *