SLEMAN, kolomnews.com- Senen Kliwon,4 Maret 2024 “Pawarta “sengaja Sanja Desa tumuju ana ing Padhukuhan Patén RT 06 Kalurahan Tridadi,Kapanewon Sleman,Kabupatèn Sleman,Yogyakarta
Dene ancas tujuwane saperlu sowan silaturahim sekalihan wawancara marang salah sijining piyayi,sing asmane wis kawentar nganti tumeka japan rangkah.Piyayi kasebut asmane Aditya Bima Santosa Putra,S.T,S.H,:utawa diaturi asmane akrab Mas Aditya Priya lairan Sleman,2:Januari 1990 iiki,jalaran isih klebu wiranom.
Pranyata sawise bisa patemon lan sabed jagông,piyayine grapyak semanak uga santun anggone atur pangandikan marang sapa wae.Karana anggone patemonan wis sauntara “KN” tumuli miwiti wawancarai kang magepokan anggone maju Caleg DPRD Kabupatèn Sleman lumantar PDI Perjuangan saka Dapil 1(Tempel,Turi,Sleman) bisa kepilih ana ing Pemilu 2024 kang digelar Rebo Legi,14 Februari telung minggu kepungkur.

Manut atur pangandikane Mas Aditya,marang pawarta “Menawa anggone maju Caleg iki sing sepisanan.Nanging sadurunge nyaleg,garwane Ibu Anyarosa Nerissa Putri,S.E  kang wis peputra telu iki minangka kadher militan marang partai kang dipandhegani dening Ibu Hj.Megawati Soekarno Putri Mas Aditya kang sabén dinane ngasta minangka Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indônèsia(HIPMI) Daerah Istimewa Yogyakarta iki,uga Pimpinan PT.Balerante sing madeg wiwit Tahun 2012.PT.Balerante,yaiku salah sawijining kontraktor kang memitran pakaryane karo Pertamina.Mula satreb asmane Mas Aditya dikenal sakehing para wiranom(Pemudha).Kajaba mandhegani para pengusaha mudha,uga pinaringan srempang ana DPP PDI Perjuangan minangka” Taruna Merah Putih”. Semono uga ana ing DPC Kabupatèn Sleman pinaringan amanah minangka “Sekretaris Badhan Pemenangan Pemilu(BAPILU).

Awit saka sakehing pengalaman mandhegani organisasi sarta cedhak klawan masarakat,mligine para pemudha(Wiranom) ana ing Tempel,Turi,Sleman mahanani anggone maju Caleg bisa kepilih kanthi antuk swara kang tumanja Mula kanggo mujudake saekakaotine marang para wiranom,Mas Aditya sawise winisuda minangka anggota DPRD Kabupatèn Sleman Taun 2024-2029 dening Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X ana ing Gedhung DPRD Kabupatèn Sleman,Jl Parasamya ,Tridadi,Sleman Wulan Oktober 2024 Mas Aditya bakal ndhorong(Panjurung.lan Nyengkuyung)para pemudha(Wiranom) supaya dadi penggerak kemajuwan bisa wirauaaha mandhiri.Pungkase pangandikanMas Aditya,marang KN.

Pawarta:Jana,Skc/Red

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *