SLEMAN.KolomNews.Com Kemis Legi,29 Februari 2024 “Pawarta” sengaja sowan silaturahim marang salah sijine piyayi kang pidalem ana ing Padhukuhan Krapyak VII,Kalurahan Margoagung,Kapanewon Seyegan,Kabupatèn Sleman,Yogyakarta.
Wandene sawise ketemu lan bisa sabed jagong marang piyayi kasebut,asmane *RB.Ramelan ,S.E* Priya lairan Sleman ,13 September 1957 kang sabén dinane ngasta minangka anggota DPRD Kabupatèn Sleman saka Fraksi PDI Perjuangan..Sajrone ngasta wakil rakyat ,piyayine pancen grapyak semanak klawan sapa wae.Ewasemana uga duweni jiwa sosial sarta tansah migatekake panandhange masarakat mligine babagan perekonomian uga bab liyane,yaiku kanthi merjuwangake aspirasi me nganti kasil tuntas.Mula satreb garwane *Ibu A.Sri Mintarsih* lan bapak kang wis peputra siji iki,bisa kepilih maneh kang kaping papate.

Miturut atur pangandikane Pak Ramelan,mangkono asmane akrab,rikala diwawancarai “KN” ngandharake menawa sadurunge.kepilih manèh ana ing Pemilu 2024 sing digelar Rebo Legi,14 Februari 2024 kepungkur wis njabat dhewan kang kaping telu,Sepisan :2009-2014.Kapindho,2014-2019.Katelu :2019-2024.Sasuwene telung periodhe Pak Ramelan kang uga Ketua PAC PDI Perjuangan Kapanewon Seyegan wis tau ngasta minangka Ketua Fraksi lan Sekretaris PDI Perjuangan sarta lenggah ana ing *Banggar* lan Komisi B,yaiku salah sawijine komisi kang mbidhangi “Perekonomian lan Pendhapatan”.Ewasemana ngancik periodhe kang katelu lenggah ana ing “Bamus(Badan Musyawarah) uga ana Komisi A,yaiku sawijine komisi kang ana gegayudane karo Pamarentahan,Satpol PP,Kalurahan Lsp.Pangandikane.

Karana ing Pemilu 2024 Pak RB Ramelan,S.E kepilih maneh,lumantar Dapil 6( Seyegan,Godean,Moyudan,Minggir)kanthi antuk swara watara 7000an.Awit jabatan kang kaping papate durung winisuda.Nanging gegayuhan sarta pangajabe sing utama,yaiku tetep memperjuwangake aspirasine masarakat, mligine masarakat:Seyegan,Godean,Moyudan,Minggir supaya bisa makmur,sejahtera.Semono uga masarakat Sleman umume bisa ngrasakake nganti karang pradesan.Sadurunge mungkase pangandikane,Pak RB Ramelan,S.E ,yaiku anggone Merjuwangake aspirasi masarakat kanthi sawutuhing ati,prasaja(Transparan) murih masarakat padha tentrem sarta nyaman Pungkase.

Pawarta :Jana,Skc/Red

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *