SLEMAN.Kolomnews.Com –  Manunggaling kawula klawan Gusti Filosofi Jawa iki,mujudake salah sawijine pangaraning praja utawa penjabat sing tansah manunggal raaa marang masaraka kanthi linandhesan ati kang tulus sarta hambeg paramarta.Pribadi kang becik iki,kayadene sing ditindakake dening *Muh.Zuhdan,S.Pd.M.AP* Anggota DPRD Kabupaten Sleman ,saka Fraksi PKS.

Muh.Zuhdan,S.Pd.M.AP utawa diaturi “Pak Zuhdan ” asmane Priya kelairan Sleman,21 September 1975 ngasta Anggota DPRD Kabupaten Sleman wiwit Taun 2019-2024.Sasuwene limang taun njabat wis mbuktekake pengabdiane marang masarakat bisa dipertanggung jawabake kanthi becik.Pak Zuhdan sinampiran amanah minangka Wakil Ketua Fraksi PKS uga Wakil Ketua Komisi D.Komisi D,yakuwi salah sawijine komisi kang ngurusi babagan pendhidhikan,kesehatan, lsp.Ewasemana uga pinaringan amanah ana ing *Banggar*

Miturut garwa *Ibu Drh Tri Sumiyartini* lan kang bapak kang wis pinaringan putra loro Iki,rikala diwawancarai *KN* Minggu Pahing,25 Februari 2024’ana daleme ing Padhukuhan Rewulu Wetan RT 05,RW 21 Kalurahan Sidokarto,Kapanewon Godean,Kabupaten Sleman ngandharake “Menawa anggone dadi kadher PKS Wiwit madeg sepisanan ana Ngayogyakarta Hadiningrat Sawise lumaku kanthi lancar ,pinercaya minangka Ketua Bidhang Polhukam DPD PKS Kabupaten Sleman.

Wandene gayud karo Komisi D jumbuh klawan pakaryan sing ditindakake sadurunge ngasta dhewan,yaiku .Taun 2002/2003 mbangun SDIT Jabanul Nur Jihad ing Mlangi uga.mbangun SMP/SMA IT Ponpes BINA UMAT ing Moyudan.Karana pengalaman nggone ngasta guru,ana ing Komisi D tansah migatekake panandhange masarakat sing butuhake wragat kanggo bayar sekolah uga kesehatan lsp.Pancen pantes tinulat dening sakehing warga masyarakat,jalaran saliyane duweni bebuden kang becik uga tansah migatekake kahanane masyarakat.Kayadene nyawisake mobil kanggo masyarakat,kanthi dijenenge mobil bungah,susah lan sayah.Tandhese

Mobil bungah,yakuwi kanggo masyarakat duweni hajadan manten,sunatan sarta acara pesta liyane.Ewadene yen mobil susah,yakuwi kanggo ngangkut Wargane kang nandhang dhukita,layon sarta sing ketaman covid,-19:patang taun kepungkur.Nanging Yen mobil sayah,yaiku kanggo ngangkut matereal,meja kursi uga kanggo kerja bhakti.

Awit saka sakehing merjuwangake aspirasine masarakat Godean,Moyudan,Minggir dalah Seyegan kanthi nyata wis dirasaake warga masarakat.Satemah ana ing Pemilu 2024,kepilih manèh.Kanggo nerusake program kerja rikala njabat sepisanan sing durung rampung ,bisa tumuli dirampungake.Mula kanggo mujudake rasa sukur marang Gusti Ingkang Maha Kawasa,awit wis pangajabe,yaiku
tetep setya tuhu ngawal ,ngampingi sarta merjuwangake aspirasi masarakat nganti paripurna Pungkase..

Pawarta:Janaa,Skc/Red

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *