SLEMAN, Kolomnews.Com – Pesta dhemokrasi kang digelar dina Rebo Legi,14 Februari 2024 kepungkur wus paripurna kanthi ngasilake Calon Legislatif pilihane rakyat sejati.Kayadene *SUKAMTO,S.H* Priya kelairan Sleman,5 Mei 1955 kang pidalem ana ing Padhukuhan Kandangan RT 05,RW 04 Kalurahan Margodadi,Kapanewon Seyegan,Kabupatèn,Sleman,Yogyakarta.

Tumrape Pak Sukamto maju Caleg ana ing Pemilu 2024 wis raperlu diselaki manèh,kudu tansah sambungrasa lan uga cedhak klawan masarakat sarta duweni jiwa sosial marang sapa wae.Kanthi cara mangkene masarakat bakal niteni.Temahan tempuking gawe masarakat padha saekakapti milih.Pranyata dadi kasunyatan,bisa njabat anggota DPRD Kabupatèn Sleman antuk kaping katelu.Sepisan ,2014-2019.Kapindho,2019-2024.Katelu ,2024-2029.Sajrone njabat sepisan lan kapindho lenggah minangka anggota “Bangsar lan Komisi B,,yaiku salah sawijine komisi kang magepokan “perekonomian utawa pendhapatan..

Wandene ana garwane *Ibu Nur Asih Istanti* kang wis peputra loro,wayah lima kang ngasta minangka Ketua Harian DPD Partai Golkar Kabupatèn Sleman iki,pinaringan amanah minangka Ketua Fraksi.
Ewasemana Ketua Fraksine di asta dening *H.Suryana,A.Md.Kes*
Awit labuh labete merjuwangake kepentingan masarakat wis ditindakake kanthi nyata bakal tetep ditindakake ana ing katelu sawise diwinisuda minangka anggota DPRD Sleman dening Gubernur DIY *Sri Sultan Hamengku Buwono X* ana ing Gedhung DPRD Sleman ,Jl.Parasamya,Tridadi,Beran,Sleman,Yogyakarta .Pangandikane “Sukamto”marang pawarta KN.

Ewadene Gegayuhan Lan Pangajabe sawise nindakake tugas,tetep setya ngawal,ngampingi,memperjuwangake aspirasi masarakat mligine:Seyegan,Godean,Moyudan,Minggir kang gegayudan karo perekonomian,pendhidhikan,kesehatan,pembangunan murih bisa tumata,warata,makmur lan sejahtera.Pungkase.

*Pawarta:Jana,Kc/Red*

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *