Sleman.kolomnews.com -Manunggaling Kawula Klawan Gusti* “Filosofi Jawa iki,mujudake manunggale pangarsaning praja klawan wong cilik(Cah nDesa).Filosofi kasebut,manuksma manjing sajoga marang salah sijine “Relawan Cah nDesa” kanggo menangake Prabowo,Gibran ana ing Pemilu 2024 kang wis digelar dina Rebo Legi,14 Februari 2024kepungkur.
Wandene asmane Relawan Cah nDesa iki,Ir.H.Gatot Winata utawa diaturi Pak Gatot  asmane akrab pancen salah sijine Relawan sejati ,Karana kanthi lilalegawa 15 mobil mewahe dibrandhing Prabowo Gibran ,Caleg DPR RI kayata :saka Partai Golkar Drs H.Gandung Pardiman,M.M, Gerindra Hj.Siti Hediati Soeharto,S.E sarta Caleg DPRD DIY saka Dapil Sleman Lor,,saka Partai Gerindra M.Lisman Pujakusuma,S.P.

Ewasemana Priya kelairan Sleman,18 Maret 1965 kang pidalem ana ing Padhukuhan Carikan RT 03,RW 02 Kalurahan Tamanmartani,Kapanewon Kalasan,Kabupatèn Sleman marang KolomNews.Com ngandharake :” Kula sampun gumregut saekapraya gadhah krenteg ngawontenaken manekacara punika,awit kangge mujudaken, rasa senenging ati kula dhumateng Prabowo-Gibran minangka Calon Presiden lan Wakil Presiden Taun 2024. kanthi ngadani tebus murah Rp.5000 sing diwiwiti tabuh 14.00WIB utawa Jam 02.00 awan nganti tumeka Jam 02.00 esuk.Acara tebus murah,maem bakso dirawuhi Bhabinkamtibmas,Babinsa Kalasan,Papera Ngemplak sarta Pengurus Gerindra DPW Daerah Istimewa Yogyakarta. Kanggo ngregengake murih ,gayeng ,regeng dilipur “Group Musik Bintang Puspita Nada” kang dipimpin dening Mas Nanda sarta penyanyi loro ” Dewi Susilowati lan Nita Yolanda” uga jogedan Bagong dening dhalang Wayang Kulit Ki Bambang Mardiyono swasana sangsaya gumyak..Kajaba kuwi rikala kampanye pungkasan,Tanggal 10 Februari 2024 mapan ana ing Lapangan Mrisen,Sardonoharjo,Ngaglik bebarengan klawan para caleg saka partai kwalisi Indonesia Maju ngadani “Senam Gemoy”kang nyawisake dhorprice “Wedhus”mligine kanggo para Randha Paling Tuwa lan Paling Enom Dhewe Kanyata antuk kawigatene para pasarta senam.Mangkono pangandikane Pak Gatot Relawan Cah nDesa,marang pawarta.

Pranyata kanthi acara tebus murah kang dibarengake “Aqiqahe Putrane sing ragil,Zarima Madya Putri Winata kang di lairake Tanggal 23 Maret 2020.Anggone ngiqohi dibarengake acara tebus murah lan nonton bareng “Dhebat Presiden” kang mapan ana anggaone usaha Gadjah Tunggal Motor.Karana rikala Taun 2020 nedheng nedhenge “Pandhemi Virus Covid-19”.Mula acara Gebyar Agung iki,mujudake Manunggaling Cipta, Rasa,Karsa,Karya yaiku antarane “Pak Gatot minangka Pimpinan Relawan Cah nDesa” Gerakan Tim Merah”marang masarakat kanthi nyata,yaiku rikala garwane Ibu Yulfika Selfia iki ana panggung ngumandhangake “Prabowo-Gibran” Calon Presiden-Wakol Presiden ing Taun 2024 minangka Harga Mati ana sangarepe warga masarakat kang tumplek blek ana papan kasebut.

Perjuwangan Pak Gatot lumantar “Gerakan Tim Merah” minangka Relawan Cah nDesa” sejati,sadurunge mungkasi pangandikane marang “KN” mratelakake :”Menawa ngadani tebus murah uga karo nyawisake ,”Doorprice” kang awujud cempe wedok,pamrihe sapa sing antuk bisa dingu supaya bisa ngrembaka.Kajaba kuwi Pak Gatot nglilakake,pakeyane disuwun wargane,nanging kudu menangke Prabowo Gibran “Kanggo mujudake Gegayuhan Lan Pangajabe sing becik,Pak Gatot “Nyuwun Panjurung Donga Pangestu Sarta Panyengkuyungipun Swanten” Dhumateng Warga Masarakat Kalasan sakukubanipun nggelar lek lekan sewengi natas,pamrihipun supados Benjang Rebo Legi,14:Februari 2024 Nyoblos No:2.Awit Ijin Allah SWT,sawise coblosan lan diumumake asile etungan swara “Pasangan Presiden Wakil Presiden(PPWP) kang menang “Prabowo,Gibran”tumuli nggelar syukuran pesta kang dirawuhi “Edwin”:kadher Partai Golkar uga Caleg DPRD DIY saka Dhapil Bantul Wetan sarta warga masarakat jaban rangkah.Menange PPWP No:02:gawe mongkoking ati,Awit Indônesia bisa luwih makmur,sejahtera.Pungkase.

Pawarta:Jana/Kc

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *